Reference

  • Učešće u programu ranog razvoja na projektu ¨Nova tehnologija koja unapređuje troškovnu efikasnost konektora u energetskoj industriji’’ – Fond za inovacionu delatnost, 2017.